Informacja Techniczna

W związku z wdrażaną zmianą dostawcy łączy internetowych oraz co za tym idzie zmianami w adresacji IP, nasza firma pragnie powiadomić, że w dniach od 15.04 do 19.04 mogą wystąpić przejściowe kłopoty w dostępie do niektórych usług na naszych serwerach.
Dla zapewnienia wyższej jakości usług oraz stabilności działania systemów teleinformatycznych naszej firmy w wyżej wymienionym czasie prowadzić również będziemy modernizację infrastruktury technicznej oraz aktualizację oprogramowania.

Dzisiaj 16.04 o godzinie 12 zmianie ulegają również nazwy serwerów pocztowych:

POP3 : pop3.kompuart.pl
SMTP : smtp.kompuart.pl

Nowe numery serwerów nazw / DNS:

PRIMARY : 62.233.186.227
SECONDARY : 62.233.186.17

Wszystkie konta mailowe pozostają takie same i posiadają te same hasła dostępowe.

W związku z tym faktem uprasza się o zminimalizowanie ruchu mailowego i procesów aktualizacji stron WWW do czasu zakończenia całości prac.

Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań by owe przerwy i niedogodności usunąć jak najszybciej. Wszelkie pytania i powiadomienia o zauważonych problemach prosimy zgłaszać bądź e-mailem na adres rafal@vip.net.pl bądź telefonicznie, pod numer 84-300-84.

Z góry przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Kompu-Art / Vip-Net
Rafał Piotrowski

Jeżeli używasz:

  • Usługi SDI to podaj nam swój nr IP (wyślij na adres admin@vip.net.pl)
  • ICPNET wtedy korzystaj z serwera poczty wychodzącej firmy ICPNET (mail@icpnet.pl)

Istnieje również możliwość sprawdzenia poczty za pomocą VIP-NET Mailera - usługi pozwalającej na pełne zarządzanie stanem skrzynki pocztowej z poziomu strony www. Aby z niej skorzystać należy oworzyć w dowolnej przeglądarce www, adres: http://poczta.vip.net.pl/ - następnie wybrać wersję ('Z USTAWIEŃ', 'BLUE(FRAMES)', 'BLUE', 'VIP-NET') i po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła nacisnąć przycisk 'OK'. W tym momencie otwiera sie przed państwem możliwość zarządzania pocztą z poziomu strony www. Jednak aby cały system działał poprawnie, należy wykonać jeszcze jedną operację: po zalogowaniu się należy wybać sekcję 'preferencje' gdzie w polu 'Imie' należy podać imie i nazwisko użykownika. Pozostałe parametry preferencji pozostawiamy do Państwa dyspozycji - polscy użytkownicy powinni dodatkowo wybrać polską wersję językową - w ten sposób ich profil zapisany zostanie w bazie danych i podczas każdego następnego logowania do systemu 'VIP-NET mailer' wykorzystywany będzie język polski.