Konfiguracja programu PUTTY

Krok 1: Wpisz nazwe serwera. W naszym przypadku jest to jester.vip.net.pl.

Krok 2: Następnie upewnij się czy wartosc wpisana w okienku port to 22.

Krok 3: Wybierz typ protokołu poprzez kliknięcie napisu SSH.

POWRÓT

NASTĘPNY KROK