Konfiguracja poczty e-mail w Microsoft Explorer 5.X

Krok 1: Aby skonfigurować Microsoft Internet Explorer 4.0 do obsługi poczty należy uruchomić Outlook Express i z menu wybrać pozycję Options/Accounts. W nowo otwartym oknie dialogowym naciskamy przycisk 'add' i postępujemy zgodnie z poleceniami konfiguratora. W pewnym momencie program poprosi o wpisanie adresu serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Jako serwer poczty przychodzącej (POP3) należy wpisać pop3.kompuart.pl. Jako serwer poczty wychodzącej (SMTP) należy wpisać smtp.kompuart.pl.

POWRÓT

NASTĘPNY KROK