Obsługa poczty e-mail w F-Secure SSH 1.0

Krok 1: Po uruchomieniu programu F-Secure SSH 2.0 pojawia się okno dialogowe 'Logon Information'. W polu 'Host name or IP address' nalezy wpisać 'vip.net.pl'. W polu 'User name' wpisujemy nasz login (jest to przedrostek w adresie e-mail - i tak dla adresu aaa@vip.net.pl będzie to słowo 'aaa'), a w polu 'Password' wpisujemy nasze hasło. W sekcji 'Authentincation method' wybieramy 'Password' i klikamy przycisk 'OK'.

POWRÓT

NASTĘPNY KROK