Obsługa poczty e-mail w F-Secure SSH 1.0

Krok 2: Po połączeniu się z naszym serwerem i zgłoszeniu się znacznika bash wpisujemy komende 'pine'. Pine jest to program do obsługi poczty i grup dyskusyjnych. Jeśli uruchamiamy program po raz pierwszy wymagane będzie utoworzenie katalogu 'mail' ( komenda: mkdir mail ). Po uruchomienu programu, wyświetlone zostaje menu główne w którym podstawowe sekcje to: COMPOSE MESSAGE - edycja i wysyłanie wiadomości, MESSAGE INDEX - podgląd obecnie otwartego katalogu (standardowo INBOX). FOLDER LIST - drzewo katalogów (z podziałem na pocztę e-mail i grupy dyskusyjne), ADDRESS BOOK - książka adresowa. Po zredagowaniu poczty w COMPOSE MESSAGE wysyłamy ją komendą Ctrl+X, anulujemy edycję komendą Ctrl+C. Po gałęziach drzewa poruszamy się klawiszami '<' i '>'. Wszystkie dostępne polecenia są wymienione w pasku edycyjnym który program wyświetla na dole ekranu.

POWRÓT

POWRÓT - POMOC TECH.