Konfiguracja poczty e-mail w Netscape Navigator 4.X

Krok 5: Aby móc korzystać z list dyskusyjnych należy podać obsługujący je serwer. Aby to zrobić w menu znajdującym się po prawej stronie wybieramy pozycję "Newsgroup Server". Pola dialogowe zmienią się - teraz należy kliknąć na przycisk 'add'. W nowo otwartym oknie 'Newsgroup Server Properties' w polu 'Server name' wpisujemy 'news.tpnet.pl' . W polu 'Port' powinna znaleźć się wartość 119. To ostatni krok konfiguracji Netscape Navigatora 4.5 - teraz wystarczy zaakceptować wszystkie zmiany klikajšc na przycisk 'OK'.

POWRÓT

POWRÓT - POMOC TECH.