Konfiguracja poczty e-mail w Netscape Navigator 4.X

Krok 4: Aby skonfigurować serwer poczty przychodzącej należy wybrać przycisk 'add'. Następnie w oknie dialogowym 'Mail server properties' w polu 'Server Name' wpisujemy pop3.kompuart.pl i w pop-up menu 'Server Type' wybieramy pozycje "POP3 Server". W polu 'username' wpisujemy przedrostek adresu e-mail (np. ale adresu aaa@vip.net.pl będzie to słowo 'aaa'). Jeśli zakliniemy pozycję 'remember password' pogram zapamięta nasze hasło po pierwszym wpisaniu i nie będzie konieczne jego podawanie przy każdej kolejnej operacji sprawdzania poczty.

POWRÓT

NASTĘPNY KROK