Konfiguracja poczty e-mail w Netscape Navigator 4.X

Krok 3: Następnie w menu po lewej stronie wybieramy poddział 'Mail server' (w dziale 'Mail & Newsgroups'). Okno dialogowe po prawej zmienia się na pola pozwalające na konfigurację serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. W polu 'Outgoing mail server user name' wpisujemy przedrostek w swoim adresie e-mail (np. dla adresu 'aaa@vip.net.pl' będzie to słowo 'aaa'). W polu 'Outgoing mail (SMTP) server' wpisujemy smtp.kompuart.pl.

POWRÓT

NASTĘPNY KROK