Konfiguracja poczty e-mail w Microsoft Explorer 5.X

Krok 3: Ostatnim oknem dialogowym konfiguracji jest 'Friendly name' gdzie wybieramy nazwę wg. której program Outlook Expres będzie wyświetlać konfigurowane konto. Proponujemy Państwu wpisanie swojego adresu e-mail, w ten sposób nawigowanie między różnymi kontami nie będzie mylące, gdyż każde konto będzie miało niepowtarzalną nazwę w postaci adresu, który obsługuje.

POWRÓT

POWRÓT - POMOC TECH.